Fondi Europian Detar dhe i Peshkimit

Në kuadër të krijimit të partneriteteve me entitete ndërkombëtare për aplikime të përbashkëta ne thirrje të programeve të Bashkimit Europian, në datë 9 Nëntor përfaqësues të agjencisë morrën pjesë në ditën e informimit për celjen e fondit prej 14.5 milion Euro nën Fondin Europian Detar dhe të Peshkimit me prioritet përdorimin me përgjegjësi të burimeve ujore.

Kjo vizitë ishte shume e vlefshme për agjencinë pasi u krijuan kontakte të rëndësishme me institucione dhe kompani konsulence nga shume vende të Bashkimit Europian.

Postuar: 10/10/17 10:30 AM | Perditesimi i fundit: 03/12/18 11:04 AM