Partnerët

Që nga themelimi, AZHER është përpjekur të vendosë marrëdhenie me të gjithë aktorët e perfshirë në konceptin e zhvillimit ekonomik rajonal. Në këtë kuader AZHER ka nënshkruar tashme marreveshje dypaleshe ose memorandume te mirekuptimit (MM) me disa institucione brënda dhe jashtë vendit.

Disa nga partnerët tanë Ndërkombëtarë:
GIZ -Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Wirtschaft Burgenland GmbH – WiBug Austria
Center for International Development (Harvard University)
Vienna Business Agency
JICA – Japan International Cooperation Agency
AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Institucione partnere:
Kryeministria
Ministria e Financave dhe Ekonomise
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Bashkia Tiranë
Bashkia Korcë
Bashkia Elbasan
Bashkia Vlorë

Postuar: 10/10/17 7:24 AM | Perditesimi i fundit: 11/24/17 9:20 AM