Takim me UNDP mbi Programin e Bashkëpunimit për Zhvillim të Qendrueshëm

Më 13-14 nëntor, Programi për Zhvillim  i Kombeve të Bashkuara (UNDP) organizoi një takim për të diskutuar angazhimin e UN në nivel rajonal, nëpërmjet Programit të Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm 2017-2021.

Në këtë takim, Agjencia AZHER u përfaqësua nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Rezart Sako, i cili prezantoi disa laternativa të partneritetit dhe përfshirjes së AZHER në këtë program dhe në veçanti nën prioritetin e tretë: Rritja Ekonomike, Punësimi dhe Bujqësia.

Postuar: 10/10/17 10:26 AM | Perditesimi i fundit: 06/21/18 2:49 PM