JICA mbështet RED me asistencë teknike

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve institucionale, Agjencia Japoneze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (JICA), ka ofruar trajnime dhe vizita studimore për stafin e AZHER në Japoni me tema si:

-Menaxhim I Përgjithshëm dhe Planifikim I Zhvillimit Rajonal

-Brandimi I Produkteve Lokale

-Zonat e Vecanta Ekonomike dhe Industriale

-Zhvillim për Promovimin e Investimeve Direkte të Huaja

Postuar: 10/10/17 10:54 AM | Perditesimi i fundit: 12/4/17 4:41 PM