Bordi i Këshillimit

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 961, datë 2.12.2015, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal, të agjencive të zhvillimit rajonal dhe Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal”, Bordi i Këshillimit, përbëhet nga 7 anëtarë dhe ngrihet nga vetë Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal.

Përbërja, roli dhe veprimtaria e të bordit rregullohet me akt të veçantë.

Postuar: 10/10/17 7:36 AM | Perditesimi i fundit: 11/23/17 5:27 PM