Asistence Teknike

Agjencia RED përmes shërbimeve të asistencës teknike që mundëson për organizata të ndryshme dhe për zonat e zhvillimit rajonal, ofron ekspertizën e saj në 4 drejtime kryesore:
1. Pergatitje Projektesh
2. Studim Tregu
3. Zhvillim Territori
4. Ngritje Kapacitetesh

Njohja e mirë e tregut, databaza e gjërë me statistika dhe kapitali njerëzor e bën agjencinë RED partnerin tuaj më të përshtatshëm për cdo projekt me karakter zhvillues.

Postuar: 10/13/17 10:39 AM | Perditesimi i fundit: 12/4/17 10:21 AM